חיפוש הסכם עבודה קיבוצי

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי


מפת אתר

מספר הסכם נושא קישור
20190502 בדיקה לצפיה
20190129 תנאי עבודה לצפיה
20190501 נושא 1 לצפיה
20190128 תנאי עבודה לצפיה
20190500 בדיקה לצפיה
20190196 ביטוח בריאות לצפיה
20190197 תנאי עבודה לצפיה
20190174 הסכם מכירת שותפות לצפיה
20190168 צמצומים וסגירת מפעל ותנאי סיום לצפיה
20190178 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20190198 תנאי עבודה לצפיה
20190170 החלטת ועדת מעקב בנושאים שונים לצפיה
20190176 הארכת הסכם ז'ילוני לצפיה
20190190 העסקה זמנית לנסיון לצפיה
20190172 תנאי עבודה לצפיה
20190188 כאמור בהסכם לצפיה
20190191 תנאי עבודה לצפיה
20190158 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190164 חידוש הסכם מפעלי ותוספת שכר לצפיה
20190175 תנאי עבודה לצפיה
20190182 תוספות שכר לצפיה
20190173 תנאי שכר לצפיה
20190189 תנאי עבודה לצפיה
20190181 הסדר פרישה לעובדים מעל גיל 64 לצפיה
20190186 תנאי עבודה לצפיה
20190163 תנאי עבודה לצפיה
20190194 עדכון תעריף מתוגבר לעבודה במשמרות נוספות לצפיה
20190161 תנאי עבודה לצפיה
20190165 צמצומים והתייעלות לצפיה
20190167 הקמת קרן ידע לצפיה
20190179 תנאי עבודה לצפיה
20190192 תוספות שכר לצפיה
20190193 שינוי הסכם מיום 23/12/10 לצפיה
20190166 פרישה מרצון לצפיה
20190154 תנאי עבודה לצפיה
20190171 עיגון זכויות עובדי מלון רימונים במעבר הניהולי לצפיה
20190153 תנאי עבודה לצפיה
20190159 תנאי עבודה לצפיה
20190126 תנאי עבודה לצפיה
20190195 הארכת תוקף הסכם המסגרת לצפיה
20190183 תנאי עבודה לצפיה
20190185 תנאי עבודה לצפיה
20190187 תנאי עבודה לצפיה
20190140 תוכניות פרישה לצפיה
20190136 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190147 תיקון הסכם סגירה 196/18 אתר פלנטקס לצפיה
20190150 תוספת שכר לצפיה
20190180 תוספת שכר, כוננות ותנאי עבודה לצפיה
20190145 תוספת להסכם מיום 22/1/18 לצפיה
20190092 תנאי עבודה ותוספת שכר לצפיה
20190151 סיום עבודה בחברה וקליטה בחברת פדקס של העובדים לצפיה
20190155 תנאי עבודה לצפיה
20190143 תנאי עבודה לצפיה
20190118 תנאי עבודה לצפיה
20190137 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20197009 חוזר מס' 7/19 - הסכם מסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת שכר שקלית לצפיה
20190124 הסכמות נוספות על הסכם 12/3/19 לצפיה
20190135 תנאי העסקה לצפיה
20190139 שינויים בהסכם מיום 6/5/13 לצפיה
20190141 החלטת ועדת מעקב - תיקונים בהסכם 608/94 לצפיה
20190125 חידוש ההסכם מיום 2/11/16 לצפיה
20190160 תנאי עבודה לצפיה
20197021 הודעה בענייני עובדים 7/2019 תשלום לסייעות גננות לצפיה
20190104 תנאי עבודה לצפיה
20190148 תנאי עבודה לצפיה
20197022 הודעה מס' 8/2019 יום בחירות - יום שבתון לצפיה
20190142 העסקה ארעית לצפיה
20190110 גמול מינהלי לצפיה
20190095 תנאי עבודה לצפיה
20190113 תנאי עבודה לצפיה
20190162 תיקון בהסכם מיום 28/4/15 לצפיה
20190089 התייעלות ופרישה מרצון לצפיה
20190098 פיטורים/צמצומים לצפיה
20190103 תנאי עבודה לצפיה
20190105 תנאי עבודה לצפיה
20190152 תנאי עבודה לצפיה
20190102 תנאי שכר לצפיה
20190121 תוספת שכר לצפיה
20190083 הסדר השתתפות המדינה בהוצאות עובדים בגין ארוחות בשעות העבודה לצפיה
20190090 השתתפות המדינה בהוצאות ארוחות בשעות העבודה לצפיה
20190127 תנאי עבודה/שינויים בהסכם 2011 לצפיה
20190133 תנאי עבודה לצפיה
20197019 הודעה מס' 6/19 לצפיה
20190087 תנאי עבודה לצפיה
20190093 העסקה זמנית לצפיה
20190096 שינויים בהסכמים קודמים לצפיה
20190114 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20190123 תוספות שכר ובונוסים שנתיים לצפיה
20190120 תנאי עבודה לצפיה
20190109 מכירת קואופ וקליטת עובדים ממועד העברה לצפיה
20190144 תנאי עבודה לצפיה
20197015 הודעה 5/19 עדכון תוספת מצילים לצפיה
20190108 צמצומים לצפיה
20190072 תנאי עבודה לצפיה
20190115 תוספות שכר לצפיה
20190149 הגדלת שכר יסוד לצפיה
20190088 ביטול סכסוכי עבודה וועד מעקב לצפיה
20190116 כאמור בהסכם לצפיה
20190060 עדכון שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190106 תנאי שכר ורווחה לצפיה
20190107 תוספת נספח ד' להסכם מיום 20/7/16 בעניין חוק הזכות לעבודה בישיבה לצפיה
20190062 תנאי עבודה במעבר מאגודת זבח טוב ומהיר לצפיה
20190100 תנאי עבודה לצפיה
20190146 תנאי עבודה לצפיה
20190070 תנאי עבודה לצפיה
20197018 מנהלי מחלקות חינוך לצפיה
20190067 תנאי עבודה לצפיה
20190069 צמצומים במחלקות הייצור בנתניה לצפיה
20190082 שינויים בהסדרי עבודה נספח ו' להסכם מיום 16/10/18 שמספרו 238/2018 לצפיה
20190099 שכר משגיחים ותנאי עבודה לצפיה
20190046 שינוי מבני מאגודה לחברה לצפיה
20190064 200 עובדים לצפיה
20190111 תנאי עבודה לצפיה
20190240 תנאי עבודה לצפיה
20190038 תנאי עבודה לצפיה
20190043 תנאי עבודה לצפיה
20190039 צמצומים בשל מיזוג לצפיה
20190042 שיפור תנאי העסקה לצפיה
20190065 גמול שעות במשמרות לצפיה
20190075 חידוש הסכם ותנאי עבודה לצפיה
20190177 תנאי עבודה לצפיה
20197004 עדכון תוספת לצפיה
20197005 הורים לילדים לצפיה
20197006 חוזר מס' 3/19 עדכון תוספת שקלית לצפיה
20197007 חוזר מס' 4/11 השתתפות בדמי חבר האגודות המקצועיות לשנת 2019 לצפיה
20197008 חוזר מס' 5 - עדכון תוספות שכר לצפיה
20197010 חוזר מס' לצפיה
20197016 הודעה מס' 4/19 תוספת מעונת (זכויות הוריות) עדכון תוספת לצפיה
20197017 הודעה מס' 3/2019 דמי חבר השתתפות מעסיק לצפיה
20190053 אימוץ הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה שנחתם ביום 22.7.14 לצפיה
20190097 תנאי עבודה לצפיה
20190044 תנאי עבודה לצפיה
20190048 מגבלה תקציבית בהתאם לסעיף 11 ה' להסכם קיבוצי מיום 21/1/19 לצפיה
20190101 תנאי עבודה לצפיה
20190045 תנאי עבודה לצפיה
20190091 קליטת עובדי קבלן לצפיה
20190117 תנאי שכר לצפיה
20190036 תנאי עבודה לצפיה
20190073 יישום חלקי של הסכם המסגרת מיום 8/4/16 לצפיה
20190077 תנאי עבודה לצפיה
20190057 תנאי עבודה לצפיה
20190066 החלטת ועדת מעקב - הפחתת דמי חבר וטיפול לצפיה
20190078 תנאי עבודה לצפיה
20197011 דמי חבר/טיפול ארגוני לצפיה
20190063 תנאי עבודה לאחר מעבר מצריפין לנאות חובב לצפיה
20190079 תיקון הסכם מיום 19/11/18 בעניין קרן רווח לאלמנים/ות לצפיה
20197012 תיקון הסכם מיום 19/11/18 - בעניין קרן רווחה לאלמנים/ות לצפיה
20190169 הסכמות באשר לטכנולוגיות חדשות לצפיה
20190058 מזכר הבנות בדבר תנאי עבודה עקב מעבר ומזוג חברה לצפיה
20190157 תיקון להסכם מיום 4/6/19 לצפיה
20197020 הודעה מס' 2/19 - הצטרפות לקרן השתלמות רום לצפיה
20190068 תנאי עבודה לצפיה
20190031 דמי השתתפות המעסיק במועדון \"שלך\" לצפיה
20197003 הודעה מס' 1/2019 - תוספת מותנית בעמידה ביעדים לצפיה
20190052 תנאי עבודה לצפיה
20190059 חידוש הסכם מיום 2/11/16 לצפיה
20190074 הסדרת חזרת העובדים מהמתחם החלופי למתחם בירושלים לצפיה
20190047 תכנית התייעלות לצפיה
20190056 תנאי עבודה לצפיה
20190061 תוספות שכר לצפיה
20190122 הארכת הסכם 2005 (23.1.05) (170/05) לצפיה
20190041 שיעור תנאי שכר לצפיה
20190071 התוויית דרך לניהול מו\"מ לצפיה
20190003 תנאי עבודה במסגרת עסקת מכר של החברה לצפיה
20190018 תנאי עבודה לצפיה
20190019 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190054 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190055 תנאי עבודה לצפיה
20190032 שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190035 תנאי עבודה לצפיה
20190028 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20190034 שכר ושינויים בהסכם מיום 26/5/16 לצפיה
20190084 פנסיה לצפיה
20190009 תנאי עבודה לצפיה
20190010 תנאי עבודה לצפיה
20190050 תנאי עבודה לצפיה
20190076 תנאי עבודה לצפיה
20190119 תנאי עבודה לצפיה
20180296 תוספת שכר לעובדים אחד לצפיה
20180297 תוספת שכר למנהלים לצפיה
20180298 פרישה ופיטורין (שיוני בהסכם מיום 19/6/16) לצפיה
20190004 תנאי עבודה לצפיה
20190006 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20190040 בונוס מיוחד לצפיה
20190012 מענק מכירה לעובדים עקב העברת שליטה לצפיה
20190023 מפרעות שכר שנתיות לצפיה
20180303 תוספות שכר ותנאי עבדוה לצפיה
20190013 תנאי עבודה לצפיה
20190027 תנאי עבודה לצפיה
20180308 תנאי עבודה לצפיה
20190021 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20190049 תנאי עבודה לצפיה
20180306 הצטרפות להסכם מום 18/4/16 לצפיה
20190008 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180302 שינויים בהסכם 37/2014 לצפיה
20180305 תנאי עבודה לצפיה
20197002 הקמת וועדת בטחות לצפיה
20180294 תנאי עבודה לצפיה
20180271 הארכת הסכם מיום 21/6/16 שמספרו 198/16 לצפיה
20180301 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20187052 תנאי שכר לצפיה
20187053 אימוץ הודעה מס' 8/14 בעניין תנאי שכר לצפיה
20190022 החלטת וועדת מעקב - הבהרות לגבי הסכם מיום 20/8/18 באשר לתוספת מעונות לצפיה
20190051 תנאי עבודה לצפיה
20190024 תכנית הבראה לצפיה
20190080 החלת קרן הרווחה גם על אלמנים ואלמנות לצפיה
20197013 החלת קרן הרווחה - גם על אלמנים ואלמנות לצפיה
20187051 החלטת ועדת מעקב בענין הקצאה, יתרת עלות - הסכם מסגרת לצפיה
20180258 תנאי עבודה לצפיה
20180268 הסכמות בעניין סיום עבודה לצפיה
20180269 תוספות שכר לצפיה
20180277 העסקה במעמד זמני לצפיה
20180293 תנאי עבודה לצפיה
20180307 הסדרת זכויות עובדים - מכירת בעלי המניות בחברה לצפיה
20190001 תנאי עבודה לצפיה
20190002 תנאי עבודה לצפיה
20190005 תנאי עבודה לצפיה
20190025 תנאי עבודה לצפיה
20190026 תנאי עבודה לצפיה
20190037 ניכוי בגין ביטוח מענקים לצפיה
20180273 הארכת תקופת העסקה זמנית לצפיה
20180304 ועדת מעקב תיקון תעריף בגין משמרות תגבור לצפיה
20180276 שינויים בהסכם מיום 7/12/17 בעניין מענק - התמדה והירתמות לצפיה
20180272 תוספות שכר שונות לצפיה
20180283 תוספות שכר לצפיה
20180299 הארכת העסקה זמנית של העובדים כאמור בנספח לצפיה
20190016 תנאי עבודה לצפיה
20197001 תנאי עבודה לצפיה
20180309 החלטת ועדת מעקב תוספת שכר לבעלי תפקידים בדרוג אחים ואחיות לצפיה
20180291 החלטת ועדת מעקב בעניין שינוי תעריף משמרות עבודה לאחים ואחיות לצפיה
20180295 תנאי סיום העסקה לצפיה
20180245 תנאי שכר ועבודה לצפיה
20180259 תנאי עבודה לצפיה
20180300 תיקונים בהסכם מיום 17/5/18 לצפיה
20180256 עלות תוספות שכר לצפיה
20180243 תנאים כספיים וסוציאליים של השחקנים לצפיה
20180251 תנאי עבודה לצפיה
20190014 הסתדרות המעוף לצפיה
20190015 כאמור בסעיף 5 להסכם לצפיה
20180262 תשלומים בגין דמי כלכלה לצפיה
20180286 תנאי עבודה לצפיה
20180292 הסכם קיבוצי ותנאי עבודה עובדים יעודיים לעובדי \"יחידת הפיצוח\" לצפיה
20190007 תנאי עבודה לצפיה
20190112 תנאי העסקה ושכר לצפיה
20180244 התייעלות לאור כניסת תקנון טיס חדשות לצפיה
20180248 אינטרנט במטוסים לצפיה
20180287 תנאי עבודה לצפיה
20180275 תיקונים בהסכם מיום 6/3/18 המצורף בנספח לצפיה
20180281 תוספת סעיף 56.5.17 להסכם מיום 31.12.14 לצפיה
20190020 הארכת תקופת העסקה לצפיה
20180253 תשלום פיצוי בגין אי ביצוע עיקול לצפיה
20180289 שינויים בהסכם קודם מיום 9/4/14 שמספרו 177/2014 הסכם רשת הבטחון לצפיה
20190017 הקצאת עלות תוספות לצפיה
20180238 תנאי עבודה לצפיה
20180246 תנאי סיום עבודה וסגירת המפעל לצפיה
20180270 סיום עבודה בגלל סגירת המפעל לצפיה
20180284 תנאי עבודה לצפיה
20187049 הודעה מס' 15/18 קצובת נסיעות לעובדים עיוורים לצפיה
20180274 העסקה זמנית לצפיה
20180233 תוספת להסכם מיום 13/9/17 לצפיה
20180254 מענקים חד פעמיים וביטול סכסוך עבודה לצפיה
19770224 הסכם קיבוצי מספר 19770224 לצפיה
20180228 תנאי עבודה לצפיה
20180282 הארכת הסכם מיום 31.12.14 לצפיה
20190029 הסכמי פרישה לצפיה
20190033 הצטרפות להסכם מיום 9/2/15 בעניין תוספת גמול מומחיות לצפיה
20180285 תנאי עבודה לצפיה
20187048 הודעה מס' 14/18 לצפיה
20180242 הארכת תקופת נסיון לצפיה
20180230 תיקון הסכם 2017 לצפיה
20180236 תנאי עבודה לצפיה
20180239 תוספות שכר לצפיה
20190011 תנאי עבודה לצפיה
20180231 זכויות עובדים במסגרת החלפת בעלות לצפיה
20180252 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180241 שינוי הסכם 2016 לצפיה
20180290 החלטת וועדה פריטטית להוספת תקני אחיות לחדרי מיון בבתי חולים לצפיה
20180215 תנאי עבודה לצפיה
20187047 הודעה מס' 13/2018- יום שבתון בחירות לרשויות מקומיות לצפיה
20180234 תנאי עבודה לצפיה
20180255 עלות שכר חדש לצפיה
20180278 תנאי עבודה לצפיה
20180247 הסכמות לניהול מו\"מ לצפיה
20180224 עדכון הסכמים קודמים 313/15, 314/15 לצפיה
20180227 תוספות שכר לצפיה
20180229 תנאי עבודה לצפיה
20190134 תנאי עבודה לצפיה
20180209 הפחתת הוצאות שכר לצפיה
19780635 הסכם קיבוצי מספר 19780635 לצפיה
20180226 הצטרפות להסכם מיום 24/4/17 לצפיה
20180249 תנאי עבודה לצפיה
20190085 הצטרפות אורט להסכם לצפיה
20190130 תנאי עבודה לצפיה
20180225 חוקת העבודה לצפיה
20180235 עדכון תנאי עבודה לצפיה
19737015 הסכם קיבוצי מספר 19737015 לצפיה
20180212 שינויים בהסכם 2011 לצפיה
20180232 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20180223 חידוש והארכת הסכם מיום 30.7.15 לצפיה
20180194 תנאי עבודה לצפיה
ענף כלכלי | מפת אתר | חופש המידע | עדכוני RSS | © כל הזכויות שמורות 2016 מדינת ישראל