חיפוש הסכם עבודה קיבוצי

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי


מפת אתר

מספר הסכם נושא קישור
19770224 הסכם קיבוצי מספר 19770224 לצפיה
19780635 הסכם קיבוצי מספר 19780635 לצפיה
19737015 הסכם קיבוצי מספר 19737015 לצפיה
20180194 תנאי עבודה לצפיה
20180201 הפרשה לפנסיה בגין רכיב פרמיית מאמץ לצפיה
20180195 תנאי עבודה לצפיה
20180189 תנאי עבודה לצפיה
20180193 תנאי עבודה לצפיה
20180192 תנאי עבודה לצפיה
19747058 הסכם קיבוצי מספר 19747058 לצפיה
20180191 תנאי עבודה לצפיה
20180167 תנאי עבודה (הוספת עמוד חסר בהסם מיום 8/8/17 - 211/17 לצפיה
20180190 תנאי עבודה לצפיה
20180198 הארכת תקופת נסיון לצפיה
20180181 תנאי עבודה לשנים 17-20 לצפיה
20180182 תנאי עבודה לשנים 15-17 לצפיה
20187042 הודעה בענייני עובדים מס' 12/18 עדכון קצובת ביגוד לצפיה
20180202 תנאי סיום העסקה לצפיה
20187043 קצובת בגוד לצפיה
20180188 תנאי עבודה לצפיה
20187044 חוזרי 24/18 תוספת בגין משרה חלקית לצפיה
20180187 תנאי עבודה לצפיה
20180184 החלטה מס' 5 לפי הסכם 2013 - שינוי בסלי משמרות אסף הרופא ופוריה לצפיה
20187045 חוזר מס' 23/18 מענק יובל לצפיה
20180185 כאמור בהסכם לצפיה
20180164 תנאי העסקה לצפיה
20180168 תוספת שכר ותנאי עבודה לצפיה
20180196 סגירת אתר פלנטקס ותנאי סיור עבודה לעובדים לצפיה
20180197 המרת רכיבי פרמיה לתוספת לשכר משולב לצפיה
20180170 תנאי עבודה לצפיה
20180186 תנאי עבודה לצפיה
20180710 תנאי עבודה לצפיה
20187037 חוזר מס' 19/18הסכם מסגרות 2013-17 עדכון תוספות שכר לצפיה
20180180 תנאי עבודה לצפיה
20187038 עדכון קצובת דמי הבראה לצפיה
20180178 תנאי שכר של עובדי מיקור חוץ שיקלטו בכלל ביט לצפיה
20180153 תנאי עבודה לצפיה
20180200 תנאי עבודה לצפיה
20180150 תנאי עבודה לצפיה
20180165 תנאי העסקת נהגי סקטור לצפיה
20180166 תנאי עבודה לצפיה
20187040 חוזר מס' 20/18 עדכון תוספת שכר עובדים סוציאליים לצפיה
20180199 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20187036 חוזר 18/18 קצובת הבראה - עדכון לצפיה
20180161 תנאי עבודה לצפיה
20180142 הארכת תוקף הסכם 52/2013 מיום 15/1/13 לצפיה
20180183 החלטה מס' 4 לפי הסכם 2013 הקצאה חדשה של סלי משמרות לצפיה
20180163 הסכמים בדבר מענק התייעלות לצפיה
20180175 תנאי עבודה לצפיה
20180151 הסכם הארכה לצפיה
20180160 תוספות שכר מענקים ותנאים כלליים לצפיה
20180174 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20187041 חוזר מס' 17/18 תוספת מנקו לצפיה
20187033 הודעת מס' 11/18 תגמול קציני בטחון במוסדות חינוך לצפיה
20180154 רפורמה ושינוי מבני בארגון לצפיה
20180162 הארכת הסכם מיום 14/5/15 לצפיה
20187039 זכאות לרשת בטחון לצפיה
20180130 הארכת תוקף ההסכם מיום 12/1/16 לצפיה
20180146 תנאי עבודה לצפיה
20180120 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20180128 הארכת תוקף הסכם מיום 1/1/14 לצפיה
20180133 תוספות שכר מענק לצפיה
20180147 תנאי עבודה לצפיה
20180173 החרבת ההתקשרות עם קבלני שירותי נקיון לצפיה
20180149 תנאי עבודה לצפיה
20187034 תיקון בהסכם הכללי לצפיה
20180129 תנאי עבודה לצפיה
20180148 תנאי עבודה לצפיה
20180156 תנאי עבודה לצפיה
20180157 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180125 תנאי עבודה לצפיה
20180126 שינוי בימי הפיצול לצפיה
20180169 תנאי עבודה לצפיה
20180139 קיצור שבוע עבודה לצפיה
20180172 העלאת שכר לצפיה
20180127 תוספת תשלום לצפיה
20180158 תוספות שכר לצפיה
20180179 תוספות שכר לצפיה
20187026 הבהרה לעניין קיצור שבוע עבודה במשש שכר המינימום -182 שעות עבודה לצפיה
20180121 תנאי עבודה לצפיה
20180159 תוספת שכר לצפיה
20180114 תנאי פרישה לצפיה
20180117 תנאי עבודה לצפיה
20180131 הארכת תוקף הסכם מיום 30/1/12 לצפיה
20180155 תוספות שכר לצפיה
20180171 תנאי עבודה לצפיה
20180113 תנאי עבודה לצפיה
20180138 תקני אחים/אחיות בפגיות לצפיה
20180132 הארכת תוקף הסכם לצפיה
20187030 הודעה מס' 9/18 תוספת מנקו לצפיה
20187031 הודעה בענייני עובדים 7/18 לצפיה
20187035 תגמול לצפיה
20187029 תוספת להודעה מס' 5/18 לצפיה
20180118 כאמור בהסכם לצפיה
20180141 תנאי עבודה לצפיה
20180082 תנאי עבודה לצפיה
20180095 כאמור בהסכם לצפיה
20180140 קיצור שבוע עבודה לצפיה
20180144 הארכת העסקה לצפיה
20180152 תנאי עבודה לצפיה
20180092 תנאי עבודה לצפיה
20187019 הגדלת תנאים פנסיוניים בענף הבנייה לצפיה
20180123 תנאי עבודה לצפיה
20180143 תנאי עבודה לצפיה
20187032 חוזר 12/18 שינויים בחוקת העבודה לאור צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק לצפיה
20180119 הגדלת תוספת 2009 לצפיה
20180134 תוספת שכר ומענק חד פעמי לצפיה
20180135 תוספת שכר ומערך חד פעמי לצפיה
20180122 פנסיה מוקדמת לצפיה
20180124 תנאי שכר לצפיה
20180101 שינויים בהסכמים לצפיה
20180102 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20180080 תוספות שכר לצפיה
20180104 תמורה בגין עבודה בימי ו' לצפיה
20180136 הסכם משמרות - הארכת תוקף לצפיה
20180081 תנאי עבודה לצפיה
20180098 גימלה בסיסית לצפיה
20180103 נספח להסכם 592/13 בעניין הבטחת גמלה בסיסית לפורשים שהם מו\"חים ותיקים לצפיה
20180115 הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 18/4/16 בין מדינת ישראל וההסתדרות הכללית לצפיה
20180112 הארכה ותיקון הסכם קודם מיום 17/9/15 לצפיה
20180110 תנאי עבודה לצפיה
20187024 נספחים להסכם מיום 18/6/17 שמספרו 7030/17 בענף ההסעים לצפיה
20187025 השלמת פיצויי פיטורין לצפיה
20187027 השלמת פיצויים לצפיה
20180094 צעדים להבראת המפעל לצפיה
20180078 תנאי עבודה לצפיה
20180085 שמירת זכויות עובדים במעבר מתעשיות רכב למכשירי תנועה לצפיה
20180096 התייעלות וצמצום באמצעות הפרשת עובדים לצפיה
20180097 גמלאי העבודה לצפיה
20180111 תנאי עבודה לצפיה
20180086 תנאי עבודה לצפיה
20180105 מענק בגין מכירת מניות כלל החזקות לצפיה
20180089 תנאי עבודה לצפיה
20180093 תנאי עבודה לצפיה
20180100 תיקון הסכם מיום 3/9/17 לצפיה
20180079 תנאי עבודה לצפיה
20180083 העסקה זמנית לצפיה
20180087 תנאי עבודה לצפיה
20187023 תנאי עבודה לצפיה
20180091 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20187021 העסקת סייעות בחופשת פסח לצפיה
20187022 הודעה מס' 6/18 - מסגרות חינוכיות בחופשות לצפיה
20180071 תנאי עבודה לצפיה
20180073 תנאי עבודה לצפיה
20180084 קביעת תנאי עבודה לעובדי בינוי במשטרה לפי תנאי עבודה בענף הבניין לצפיה
20180145 תנאי עבודה לצפיה
20180054 חוקת עבודה לצפיה
20180088 תוספת שכר לצפיה
20180106 תוספת שכר לצפיה
20187011 נספח א' מעוף לעמית לצפיה
20187012 הצטרפות להסכם מסגרת והסכם המעוף בעניין 0.1.5 מתוך 7.9% לצפיה
20180070 צמצומים ופיטורין לצפיה
20180072 העלאת שכר ל 30.5 ש\"ח לצפיה
20180047 תוספות שכר לצפיה
20180090 תנאי מעבר מיבנה לראשל\"צ לצפיה
20187002 חוזר מס' 4 - תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני לצפיה
20187017 חוזר 6/18 עדכון תוספת שכר לאחים/אחיות לצפיה
20180052 העסקה זמנית לצפיה
20180099 שינויים בהסכם 2011 (18.8.2011) לצפיה
20187015 עדכון תוספת שכר - חוזר 8/18 לצפיה
20187016 הסכם מסגרת 2015-2017 - עדכון תוספת שכר - חוזר מס' 7/18 לצפיה
20187018 הסכם מסגרת 2015-2017 עדכון תוספת שכר - חוזר 7/18 לצפיה
20180050 העברת שדה התעופה מאילת לתמנע והשלכות המעבר על העובדים לצפיה
20180044 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180049 תוספות שכר לצפיה
20187009 הודעה מס' 5/18 עדכון תוספת לצפיה
20180039 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180051 שינויים בסדרי עבודה לאור גידול במספר האוניות לצפיה
20187007 הודעה מס' 2/18 השתתפות מעסיק בעלות ארוחות לעובדים לצפיה
20187008 הורים לצפיה
20187010 הודעה מס' 4/18 - תקרת שכר לעניין דמי חבר לצפיה
20187013 הודעה מס' 3/18 השתתפות בדמי חבר האגודות המקצועיות לצפיה
20180040 תנאי עבודה לצפיה
20180046 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180068 קרן לעיבוד ופיתוח בענף הבנייה לצפיה
20180041 צמצומים והתייעלות לצפיה
20180058 מתווה סיום העסקה לצפיה
20180065 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20180026 תוספת שכר לצפיה
20180023 מענק ותנאי עבודה לצפיה
20180069 כאמור בהסכם לצפיה
20180077 תיקונים בהסכם 2016 לצפיה
20187020 תיקונים בהסכם 2016 לצפיה
20180025 תיקונים בהסכמים קודמים לצפיה
20180060 הארכת תקופת העסקה זמנית לצפיה
20180074 הארכה בשינויים של הסכם 14/3/10 לצפיה
20180045 חידוש הסכם מיום 15/10/11 ועדכון שכר לצפיה
20180056 תוספות שכר ותנאים נוספים לצפיה
20180031 תנאי עבודה לצפיה
20187003 חוזר מס' 5/18 עדכון תוספת שכר לצפיה
20187004 חוזר מס' 3/18 השתתפות בדמי חבר לצפיה
20187005 חוזר מס' 2/18 עדכון תוספת לצפיה
20187006 חוזר מס' 1 תוספת מעונות עדכון לצפיה
20180042 פרשנות לגבי סעיפים 77-78 להסכם מיום 2/1/14 לצפיה
20180116 כאמור בהסכם לצפיה
20180015 תנאי עבודה לצפיה
20180053 תנאי עבודה לצפיה
20180067 בוררות מוסכמת - החלטה בדבר תשלום מענק בתוכנית רימון לצפיה
20180004 תנאי סיום עבודה לצפיה
20180036 אימוץ הסכמים בענף ההובלה לצפיה
20180075 תנאי עבודה לצפיה
20180037 תנאי עבודה לצפיה
20180024 תיקון בהסכם מיום 12/2/2004 בנושא הפנסיה לצפיה
20180032 תנאי עבודה לצפיה
20180059 תוספות שכר לצפיה
20180063 תנאי עבודה לצפיה
20180064 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180019 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180038 תנאי עבודה לצפיה
20180016 תנאי עבודה לצפיה
20180011 עדכון תנאי שכר לצפיה
20170305 תנאי עבודה לצפיה
20180009 תנאי עבוד לצפיה
20180017 העלאת שכר לצפיה
20180048 תנאי עבודה לצפיה
20180076 תנאי עבודה לצפיה
20180022 סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין לצפיה
20180029 תגמול מיוחד בגין מכירת חברה ע\"י כי\"ל לצפיה
20180010 תנאי עבודה לצפיה
20177039 הודעה 16/17 - עדכון תוספת שקלית ביוח\"א (יום חינוך ארוך ) לצפיה
20170301 החלפת מעסיקים אבן צור מחליפה את אגודת זבח לצפיה
20180001 תנאי עבודה לצפיה
20180008 תוספת להסכם מיום 1/4/2006 לצפיה
20180014 הפרשות לפנסיה לצפיה
20180057 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20180007 תנאי עבודה לצפיה
20180028 תנאי העסקה לצפיה
20180043 תנאי עבודה לצפיה
20170295 העסקה זמנית לצפיה
20170298 העסקה זמנית לצפיה
20180003 תנאי עבודה לצפיה
20170297 תנאי עבודה לצפיה
20180013 תנאי עבודה לצפיה
20180033 איחוד אגפי רשות המסים והשלכותיו על תנאי העסקה של העובדים לצפיה
20187028 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170300 החלת ההסכם הקיבוצי גם על עובדים במשרות חלקיות לצפיה
20180107 תחולת מינוי לחבר סגל אקדמי חדש לצפיה
20180108 העלאת גיל הפרישה לעובד חדש לצפיה
20180109 הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת לצפיה
20180066 העברת מנהל התכנון ממשרד הפנים לאוצר לצפיה
20170290 המשך העסקה זמנית לצפיה
20170296 תופסת ייחודית לשכר לצפיה
20170302 העסקה זמנית לצפיה
20170289 תנאי עבודה לצפיה
20170307 תנאי עבודה לצפיה
20170306 תנאי עבודה ותוספת שכר לצפיה
20170294 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170309 צמצום ופרישה במצבת העובדים לצפיה
20170293 תנאי עבודה לצפיה
20180035 תנאי עבודה לצפיה
20170299 תנאי עבודה לצפיה
20170286 תוספת שכר לצפיה
20180034 הפרשים והפרשות לצפיה
20187001 הפרשים והפרשות לצפיה
20177040 תנאי עבודה לצפיה
20170291 תנאי עבודה לצפיה
20170280 תנאי עבודה לצפיה
20180002 הארכת הסכמים קודמים בשינויים לצפיה
20187014 כאמור בסעיף 2 לצפיה
20170279 תנאי עבודה לצפיה
20180005 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20170287 תנאי עבודה לצפיה
20170308 תנאי עבודה לצפיה
20180018 מענק + הגדלת הפרשות לפנסיה לצפיה
20170282 תנאי עבודה לצפיה
20180006 העסקה ארעית לצפיה
20180027 תשלום בגין עבודה במוצ\"ש לצפיה
20170303 הארכת זמן העסקה לצפיה
20170304 מעסיקים ותנאי עבודה לצפיה
20170271 הלוואה לצורך תשלום חובות לעובדים לצפיה
20170273 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20170267 תנאי עבודה לצפיה
20170268 תנאי עבודה לצפיה
20170255 רפורמה והשלכותיה על העובדים לצפיה
20170258 תנאי עבודה לצפיה
20170246 תיקון שכר ומענק לצפיה
20170281 תנאי עבודה לצפיה
20170256 תוספת שכר לצפיה
20170270 העסקה זמנית לצפיה
20170285 שינויים בהסכם התקינה בתקני כוח אדם סיעודי בבתי החולים לצפיה
20177037 שינויים בהסכם התקינה בתקני כוח אדם סיעודי בבתי החולים לצפיה
20177035 החלטת וועדת מעקב;קציני ביקור סדיר;קציני ביקור סדיר (קב לצפיה
20170251 תיקון בהסכם מיום 30/11/16 לצפיה
20170269 תיקון הסכם מיום 30/11/16 בעניין רכב צמוד לצפיה
20170283 מנגנון שינויי חקיקה והסדרת מחלוקות לצפיה
20170288 הפרשות וקופות גמל לצפיה
20170247 תנאי עבודה לצפיה
20170274 הסכם הבנות סיום שביתה בנוגע לשינויי חקיקה לצפיה
20170284 תוספות שכר לצפיה
20177036 תוספות שכר לצפיה
20170245 תנאי שכר ועבודה לצפיה
20170254 הארכת תוקף הסכמים קודמים בשינויים לצפיה
20170261 שיפור תנאי עבודה לצפיה
20170265 תנאי עבודה לצפיה
20170250 עובדי נקיון לצפיה
20170257 החלטת ועדת מעקב הפחתת נורמה לצפיה
20180176 הסכם הבכ\"מ לצפיה
20170232 המשך העסקה בתנאים זהים של 80% מהעובדים לצפיה
20177038 תנאי עבודה לצפיה
20170249 הארכת תוקף הסכם קו'דם ושיפור שכר לצפיה
ענף כלכלי | מפת אתר | חופש המידע | עדכוני RSS | © כל הזכויות שמורות 2016 מדינת ישראל