חיפוש הסכם עבודה קיבוצי

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי


מפת אתר

מספר הסכם נושא קישור
20170232 המשך העסקה בתנאים זהים של 80% מהעובדים לצפיה
20170229 תנאי שכר לצפיה
20170222 תנאי עבודה לצפיה
20170239 תנאי עבודה נספח א' לצפיה
20170209 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170218 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170220 תנאי עבודה לצפיה
20170231 תנאי עבודה לצפיה
20170219 תנאי עבודה לצפיה
20170214 תוספת להסכם מיום 17/12/03 לצפיה
20170208 תוספות שכר שונות והגדלת הפרשות וקרן השתלמות לצפיה
20170212 תנאי עבודה לצפיה
20170213 תנאי עבודה לצפיה
20170215 שינויים ותוספות להסכם 2012 לצפיה
20170227 העסקה זמנית לצפיה
20170230 שכר ותנאים לשנים 2014-2018 לצפיה
20170211 תנאי עבודה לצפיה
20170228 דרגות אישיות לצפיה
20177031 הודעה מס' 14/17 גמול ניהול לצפיה
20177032 הודעה מס' 13/17 תוספת ניהול לצפיה
20170234 תנאי עבודה לצפיה
20170217 תוספת שכר והקפאת תוספת ותק לצפיה
20170210 תנאי עבודה לצפיה
20170207 שינויים ועדכונים בהסכמי עבודה לצפיה
20170233 תנאי עבודה לצפיה
20170216 תנאי עבודה עובדי מחסנים וביטוחים לצפיה
20177028 הודעה מס' 10/17 לצפיה
20170096 תיקונים בהסכם 9/6/10 לצפיה
20170197 תנאי עבודה לצפיה
20170221 תנאי עבודה לצפיה
20170226 הסתדרות החדשה לצפיה
20170178 תנאי עבודה לצפיה
20170185 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170174 תנאי עבודה לצפיה
20170175 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170181 תנאי עבודה לצפיה
20170182 תנאי עבודה לצפיה
20170186 ארגון שחקני הכדורסל בישראל לצפיה
20170177 תנאי עבודה לצפיה
20170193 החלת הסכם עכו ושוהם על חיפה מיום 1/3/17 לצפיה
20170196 תנאי עבודה לצפיה
20170183 תנאי עבודה לצפיה
20177027 הודעה מס' 7 עדכון קצובת ביגוד למקבלי קהל לצפיה
20170172 העסקה זמנית לצפיה
20170180 תנאי עבודה לצפיה
20170169 תוספת מסגרת 2009 לצפיה
20170187 תנאי עבודה לצפיה
20170176 החלטת ועדת מעקב בעניין פריסה ארצית של 152 משרות בבתי חולים של הכללית לצפיה
20170184 תנאי עבודה לצפיה
20170188 עדכון סעיפים 42, 46 בהסכם מיום 15/3/17 לצפיה
20177030 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170190 עדכוני שכר לצפיה
20170168 תנאי עבודה לצפיה
20170173 העסקה זמנית לצפיה
20170192 פוליסת ביטוח בריאות לצפיה
20170154 תנאי עבודה לצפיה
20170158 תנאי עבודה ותוספת שכר לצפיה
20170195 מתווה פיצויי לעובדים עקב תובענה ייצוגית לצפיה
20170160 החלת ההסכם מיום 5/9/16 לגברים לצפיה
20170161 כאמור בסעיף 3 לצפיה
20170189 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170155 הארכת הסכם מיום 30/12/13 לצפיה
20170163 הסכם הארכה לעובדים זמניים לצפיה
20170179 תנאי עבודה לצפיה
20177024 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20177026 הודעה מס' 8/17 עדכון קצובת דמי הבראה קיץ 2017 לצפיה
20170159 עדכון טבלאות שכר סקטור פקידים לצפיה
20170191 הצטרפות להסכם מסגרת מיום 18/4/16 לצפיה
20170151 הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבית חולים לצפיה
20177025 הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבית חולים לצפיה
20170152 החלטת ועדת מעקב קידום בדרגות וטבלאות שכר לצפיה
20170150 הצטרפות להסכם בין המדינה למעסיקים מיום 18/4/16 אשר תוקן ביום 8/8/16 לצפיה
20170167 תנאי עבודה לצפיה
20170170 שינוי בעלות מהבטחת זכויות העובדים לצפיה
20170165 תיקון להסכם מיום 1/9/14 שמספרו 128/2014 לצפיה
20170129 הבראה עקב קשיים כלכלים לצפיה
20170157 תנאי עבודה לצפיה
20170146 הארכת תוקף הסכם בתיקונים לצפיה
20170171 הארכת העסקה לצפיה
20170156 שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170130 הסכמות לאחר סכסוך עבודה לצפיה
20170132 הסכמות בנושאים שונים לצפיה
20170198 העסקה יומית מתמידה לצפיה
20170142 הסדר גישור לצפיה
20170136 תנאי עבודה לצפיה
20170135 הלוואה ותנאי פרעונה לצפיה
20170141 הצטרפות להסכם מיום 18/4/16ותוקן ביום 8/8/16 לצפיה
20177018 תנאי עבודה לצפיה
20170134 תנאי עבודה לצפיה
20170128 תנאי עבודה לצפיה
20170133 ביטוח טיפולי שיניים לעובדים לצפיה
20170144 תנאי עבודה לצפיה
20170113 תנאי עבודה לצפיה
20170125 נספח להסכם מיום 4/3/15 לצפיה
20170126 תוספות שכר לצפיה
20170236 תנאי עבודה לצפיה
20170123 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170235 תנאי עבודה לצפיה
20177019 קיור שבוע עבודה בשעה ובסך הכל 42 שעות לצפיה
20170062 תוספות שכר לצפיה
20170112 תנאי עבודה תוספת שכר לצפיה
20170115 תוספת שכר וקידום בדרגות לצפיה
20170131 תנאי העסקה לצפיה
20170106 תנאי עבודה לצפיה
20170120 שינויים בהקצאת עלות קידום דר לצפיה
20170162 עדכון שכר ותוספות לצפיה
20170098 תנאי עבודה לצפיה
20170121 תנאי עבודה לצפיה
20170127 תנאי עבודה לצפיה
20170093 תנאי עבודה לצפיה
20170094 כאמור בהסכם לצפיה
20170095 תנאי עבודה לצפיה
20170145 תנאי עבודה לצפיה
20170100 תנאי עבודה לצפיה
20170108 תנאי עבודה לצפיה
20170110 תנאי עבודה לצפיה
20177014 תנאי עבודה לצפיה
20170118 שמירת תנאי עבודת העיתונאים במעבר לשליטת אלקרופ בע\"מ לצפיה
20170194 קצובת הבראה ופיצויים במקרה של פיטורין לצפיה
20170088 תנאי עבודה לצפיה
22000101 נושא לצפיה
20170087 תוספת שכר לצפיה
20170101 תוספות בשכר ותנאי עבודה לצפיה
20170114 החלטת ועדת מעקב ;תוספת שכר במינהל הסיעוד לשלושה בעלי תפקידים לצפיה
20170117 תוספת 2016 לצפיה
20170124 תנאי עבודה לצפיה
20170137 תוספת שקלית לצפיה
20170138 תוספת שקלית לצפיה
20170139 תוספת שקלית לצפיה
20170140 תוספת שקלית לצפיה
20170143 הקצאת מסגרת תוספות שכר לצפיה
20170153 הצטרפות להסכם מסגרת מום 8/8/16 לצפיה
20177017 תוספת 2016 לצפיה
20177020 תוספת שקלית לצפיה
20177021 תוספת שקלית לצפיה
20177022 רנטגנאים לצפיה
20177023 תוספת שקלית לצפיה
20170092 תנאי עבודה לצפיה
20170147 התייעלות וסיום העסקה לצפיה
20170084 תנאי עבודה לצפיה
20170090 תנאי עבודה לצפיה
20170111 תנאי עבודה לצפיה
20170089 תוספת שכר לצפיה
20170097 גמול השתלמות לצפיה
20170119 עבודת טייסים מגיל 65 עד 67 לצפיה
20170076 תנאי עבודה לצפיה
20170079 תנאי עבודה לצפיה
20177015 הודעה מס' 6/17 לצפיה
20170086 תנאי עבודה לצפיה
20170238 תנאי עבודה נספח ג' לצפיה
20170102 עדכון שכר לצפיה
20170071 תנאי עבודה לצפיה
20170055 תנאי עבודה לצפיה
20170075 צעדי התייעלות לצפיה
20170122 תנאי עבודה לצפיה
20177009 חוזר מס' 4/17 תוספות שכר לעובדים סוציאליים לצפיה
20170077 אימוץ הסכם אלקטרה מיום 9/2/14 והסכם מיום 12/2/15 לצפיה
20170078 תנאי עבודה לצפיה
20170085 108 עובדים לצפיה
20170067 תנאי עבודה לצפיה
20170073 הארכת תוקף הסכם מיום 26/10/14 לצפיה
20170054 קליטת עובדים מחברת לדקום אנטגרייטד סולשנס (ל.א.ס) לצפיה
20170069 תנאי עבודה לצפיה
20170080 תנאי עבודה לצפיה
20170060 הסכמים על שמירת זכויות העובדים למרות המיזוג עם נסטלה לצפיה
20160320 עיסוק חדש - מהנדס אחזקה לצפיה
20170058 תנאי עבודה לצפיה
20170105 תכנית התייעלות לצפיה
20170074 הארכת תוקף הסכם מיום 19/6/14 לצפיה
20177006 חוזר מס' 7/17 - עדכון תוספת שקלית לעובדים הסוציאליים לצפיה
20177007 חוזר מס' 6/17 תוספת מעונות (זכויות הוריות ) עדכון תודפת לצפיה
20177008 חוזר מס' 5/17 תקרת שכר לעניין דמי חבר לצפיה
20177010 הודעה מס' 4/17 תקרת שכר לעדכון דמי חבר לצפיה
20177011 הודעה בענייני עובדים מס' 3/17 השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים לצפיה
20177012 הודעה מס' 2/17 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לצפיה
20177013 הודעה בענייני עובדים מס' 5/17 תוספת מעונות לצפיה
20170116 משמרות מיוחדות לצפיה
20177016 אחים ואחיות לצפיה
20170033 תנאי עבודה לצפיה
20170037 תנאי עבודה לצפיה
20170038 תנאי עבודה לצפיה
20170061 מעבר לחברת אלביט יבשה לצפיה
20170064 תוספות שכר לצפיה
20177002 חוזר 2/17 תשלם חלק שני של מענק פעמי 1000 ש\"ח לצפיה
20177003 חוזר מס' 1/17 עדכון שכר מינימום 5000 מיום 1/1/17 לצפיה
20177004 חוזר 3/2017 הבהרה לחוזר 12/16 לצפיה
20177005 עדכון טבלת שכר לצפיה
20170017 כאמור בהסכם לצפיה
20170057 פיצוי בגין מעבר לגבעת שאול (מענקים חד פעמיים) לצפיה
20170063 תנאי עבודה לצפיה
20170051 תנאי עבודה לצפיה
20170240 תנאי עבודה (נספח ב') לצפיה
20170031 מו\"מ לחתימת הסכמים בין רוכשים לשחקנים לצפיה
20170046 תנאי עבודה לצפיה
20170001 תנאי עבודה לצפיה
20170045 תוספות שכר לצפיה
20170047 תנאי עבודה לצפיה
20170006 קליטת עובדים עם מוגבלות לצפיה
20170042 תוספות שכר לצפיה
20170056 תנאי עבודה לצפיה
20170083 התייעלות וצמצום לצפיה
20170091 תופסת שכר ומענקים לתקופה שבין 31.12.18- 1.1.15 לצפיה
20177001 עדכון שכר מינימום מיום 1/1/17 לצפיה
20170059 שינויים בהסכם מיום 16/12/13 לצפיה
20170068 נוהל שעות גמישות לצפיה
20170109 תנאי עבודה לצפיה
20160212 תנאי עבודה לצפיה
20170003 חידוש הסכם מיום 24/5/12 בשינויים לצפיה
20170032 תנאי עבודה לצפיה
20170043 תוספת להסכם מיום 19/7/16 לצפיה
20170044 העברת 0.81 משכר העובדים לקרן לעידוד ענף הבניה לצפיה
20170070 קליטת עובדי קבלן לצפיה
20170166 עדכון מענק אי היעדרות וסבסוד נופש לצפיה
20170066 החלת הסכם בבנק לאומי מיום 17/2/16 על בנק דיסקונט לצפיה
20170040 תקנון משמעת לצפיה
20170041 תוספות שכר לצפיה
20170049 החלה חלקית של ההסכם מיום 17/8/15 בין הממשלה להסתדרות לצפיה
20170022 תנאי שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170010 תנאי עבודה לצפיה
20170103 החלת הוראות הסכם מסגרת מיום 18/4/16 וההסכם המתקן לצפיה
20170104 החת הוראות הסכם מסגרת ביום 18/4/16 וההסכם המתקן לצפיה
20170065 התקשרות עם חברת איילון בביטוח בריאות לצפיה
20170008 תנאי עבודה לצפיה
20170011 הארכת תוקף הסכם לצפיה
20170039 החלטת ועדת מעקב גמול השתלמות למשפטנים ופרקליטים לצפיה
20170023 ערך שעת עבודה לצפיה
20170024 הצטרפות להסכם מסגרת מיום 18/4/16 אשר תוקן ביום 8/8/16 לצפיה
20170025 הסכם איוש משרות לצפיה
20170026 הארכת הסכם מיום 9/6/15 לצפיה
20160312 תנאי עבודה לצפיה
20160317 תאי עבודה לצפיה
20160314 כאמור בהסכם לצפיה
20160315 הסכם שכר 2013-2017 והסדרת חריגות שכר לצפיה
20170004 תנאי עבודה לצפיה
20170048 הסכם מכרת תוך שמירה על העובדים ותנאי עבודתם לצפיה
20170002 תנאי עבודה לצפיה
20170018 חריגות בגמלה ובתנאי פרישה לצפיה
20170027 הסכם פנסיה לצפיה
20170028 הסכם פנסיה לצפיה
20170029 הסכם פנסיה לצפיה
20170030 תופסות שכר לצפיה
20170164 תנאי עבודה לצפיה
20170005 תתנאי עבודה לצפיה
20170016 הארכה בשינויים של הסכם 264/13 לצפיה
20170053 הצטרפות להסכם התיקון שהגדיל תוספת השכר ברבע אחוז ל- 7.75% לצפיה
20160292 הסכם הארכת תוקפה של חוקת העבודה לצפיה
20160303 הארכת תוקף חוקת העבודה בכפוף לשינויים כמפורט לצפיה
20160304 תוספות שכר מענקים ובונוסים לצפיה
20160319 העברת עובדים ותנאי עבודה לצפיה
20170050 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20160199 שיעור זקיפת מס על רכב לצפיה
20170052 תנאי עבודה לצפיה
20160289 תוספת שכר לצפיה
20160293 אימוץ הסכם מיום 15/2/15 סלקום ונטוויז'ן בשינויים לצפיה
20160294 תוספת שמינית להסכם דור 5 מיום 21/6/01 לצפיה
20160295 פוליסת בריאות לצפיה
20170009 קצין בטיחות ומכונאי לצפיה
20160112 תנאי עבודה לצפיה
20160301 תוספת שכר בתחומים סיעודיים לצפיה
20167043 הארכת תוקף הסכמים קודמים לצפיה
20160297 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20160290 העסקה זמנית לצפיה
20160310 תנאי עבודה לצפיה
20170012 תנאי עבודה לצפיה
20170007 פירוט הסכמות בהליך ישוב חילוקי דעות בנוגע להסכם מיום 2/4/15 לצפיה
20160311 תנאי עבודה לצפיה
20160283 רפורמת אופק חדש ושיפור השכר לצפיה
20160308 תנאי עבודה לצפיה
20160280 תנאי עבודה לצפיה
20160282 תנאי עבודה לצפיה
20160309 תנאי עבודה לצפיה
20170015 תנאי עבודה לצפיה
20160285 הארכת מועד העסקה זמנית לצפיה
20160302 תנאי עבודה לצפיה
20160259 תנאי עבודה לצפיה
20170020 העסקה ארעית עובדי צד\"ל לצפיה
20160316 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20160278 תנאי עבודה לצפיה
20160299 תנאי פרישה מרצון לצפיה
20160286 העסקה לנסיון לצפיה
20160275 תקציב וועד עובדים ועוד נושאים לצפיה
20160323 עיסוקים לשכה משפטית לצפיה
20160306 תנאי עבודה לצפיה
20160264 תכנית הבטיחות לצפיה
20160281 תנאי עבודה לצפיה
20160298 תנאי עבודה של עובדים שיקלטו במסגרת פרוייקט הסבות /חברת בומברדיה לצפיה
20160318 אימוץ הסכם מסגרת מיום 8/4/16 והתיקון מיום 8/8/16 לצפיה
20160258 הארכת העסקה לצפיה
20160268 עלות תוספת קבועה לצפיה
20160266 תנאי עבודה לצפיה
20160270 קיצור תקופת הודעה מוקדמת רק לשנת 2016 לצפיה
20160296 סיום עבודה בגין התייעלות לצפיה
20160300 פירוק בית ספר למלונאות לצפיה
20160267 תנאי עבודה לצפיה
20160291 תוספות שכר ועדכון תקציבי רווחה לצפיה
20160242 תנאי עבודה לצפיה
20160243 תנאי עבודה לצפיה
20160247 תנאי עבודה לצפיה
20160284 תנאי עבודה לצפיה
20160288 נספח תיקון להסכם מיום 27/9/16 לצפיה
ענף כלכלי | מפת אתר | חופש המידע | עדכוני RSS | © כל הזכויות שמורות 2016 מדינת ישראל