חיפוש הסכם עבודה קיבוצי

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי


מפת אתר

מספר הסכם נושא קישור
20180054 חוקת עבודה לצפיה
20187011 נספח א' מעוף לעמית לצפיה
20187012 הצטרפות להסכם מסגרת והסכם המעוף בעניין 0.1.5 מתוך 7.9% לצפיה
20180072 העלאת שכר ל 30.5 ש\"ח לצפיה
20180047 תוספות שכר לצפיה
20187002 חוזר מס' 4 - תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני לצפיה
20180050 העברת שדה התעופה מאילת לתמנע והשלכות המעבר על העובדים לצפיה
20180044 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180049 תוספות שכר לצפיה
20187009 הודעה מס' 5/18 עדכון תוספת לצפיה
20180039 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180051 שינויים בסדרי עבודה לאור גידול במספר האוניות לצפיה
20187007 הודעה מס' 2/18 השתתפות מעסיק בעלות ארוחות לעובדים לצפיה
20187008 הורים לצפיה
20187010 הודעה מס' 4/18 - תקרת שכר לעניין דמי חבר לצפיה
20187013 הודעה מס' 3/18 השתתפות בדמי חבר האגודות המקצועיות לצפיה
20180040 תנאי עבודה לצפיה
20180046 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180041 צמצומים והתייעלות לצפיה
20180058 מתווה סיום העסקה לצפיה
20180026 תוספת שכר לצפיה
20180023 מענק ותנאי עבודה לצפיה
20180025 תיקונים בהסכמים קודמים לצפיה
20180060 הארכת תקופת העסקה זמנית לצפיה
20180045 חידוש הסכם מיום 15/10/11 ועדכון שכר לצפיה
20180056 תוספות שכר ותנאים נוספים לצפיה
20180031 תנאי עבודה לצפיה
20187003 חוזר מס' 5/18 עדכון תוספת שכר לצפיה
20187004 חוזר מס' 3/18 השתתפות בדמי חבר לצפיה
20187005 חוזר מס' 2/18 עדכון תוספת לצפיה
20187006 חוזר מס' 1 תוספת מעונות עדכון לצפיה
20180042 פרשנות לגבי סעיפים 77-78 להסכם מיום 2/1/14 לצפיה
20180015 תנאי עבודה לצפיה
20180053 תנאי עבודה לצפיה
20180067 בוררות מוסכמת - החלטה בדבר תשלום מענק בתוכנית רימון לצפיה
20180004 תנאי סיום עבודה לצפיה
20180036 אימוץ הסכמים בענף ההובלה לצפיה
20180037 תנאי עבודה לצפיה
20180024 תיקון בהסכם מיום 12/2/2004 בנושא הפנסיה לצפיה
20180032 תנאי עבודה לצפיה
20180019 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20180038 תנאי עבודה לצפיה
20180016 תנאי עבודה לצפיה
20180011 עדכון תנאי שכר לצפיה
20170305 תנאי עבודה לצפיה
20180009 תנאי עבוד לצפיה
20180017 העלאת שכר לצפיה
20180048 תנאי עבודה לצפיה
20180022 סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין לצפיה
20180029 תגמול מיוחד בגין מכירת חברה ע\"י כי\"ל לצפיה
20180010 תנאי עבודה לצפיה
20177039 הודעה 16/17 - עדכון תוספת שקלית ביוח\"א (יום חינוך ארוך ) לצפיה
20170301 החלפת מעסיקים אבן צור מחליפה את אגודת זבח לצפיה
20180001 תנאי עבודה לצפיה
20180008 תוספת להסכם מיום 1/4/2006 לצפיה
20180014 הפרשות לפנסיה לצפיה
20180057 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20180007 תנאי עבודה לצפיה
20180028 תנאי העסקה לצפיה
20180043 תנאי עבודה לצפיה
20170295 העסקה זמנית לצפיה
20170298 העסקה זמנית לצפיה
20180003 תנאי עבודה לצפיה
20170297 תנאי עבודה לצפיה
20180013 תנאי עבודה לצפיה
20180033 איחוד אגפי רשות המסים והשלכותיו על תנאי העסקה של העובדים לצפיה
20170300 החלת ההסכם הקיבוצי גם על עובדים במשרות חלקיות לצפיה
20170290 המשך העסקה זמנית לצפיה
20170296 תופסת ייחודית לשכר לצפיה
20170302 העסקה זמנית לצפיה
20170289 תנאי עבודה לצפיה
20170307 תנאי עבודה לצפיה
20170306 תנאי עבודה ותוספת שכר לצפיה
20170294 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170309 צמצום ופרישה במצבת העובדים לצפיה
20170293 תנאי עבודה לצפיה
20180035 תנאי עבודה לצפיה
20170299 תנאי עבודה לצפיה
20170286 תוספת שכר לצפיה
20180034 הפרשים והפרשות לצפיה
20187001 הפרשים והפרשות לצפיה
20177040 תנאי עבודה לצפיה
20170291 תנאי עבודה לצפיה
20170280 תנאי עבודה לצפיה
20180002 הארכת הסכמים קודמים בשינויים לצפיה
20187014 כאמור בסעיף 2 לצפיה
20170279 תנאי עבודה לצפיה
20180005 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20170287 תנאי עבודה לצפיה
20170308 תנאי עבודה לצפיה
20180018 מענק + הגדלת הפרשות לפנסיה לצפיה
20170282 תנאי עבודה לצפיה
20180006 העסקה ארעית לצפיה
20180027 תשלום בגין עבודה במוצ\"ש לצפיה
20170303 הארכת זמן העסקה לצפיה
20170304 מעסיקים ותנאי עבודה לצפיה
20170271 הלוואה לצורך תשלום חובות לעובדים לצפיה
20170273 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20170267 תנאי עבודה לצפיה
20170268 תנאי עבודה לצפיה
20170255 רפורמה והשלכותיה על העובדים לצפיה
20170258 תנאי עבודה לצפיה
20170246 תיקון שכר ומענק לצפיה
20170281 תנאי עבודה לצפיה
20170256 תוספת שכר לצפיה
20170270 העסקה זמנית לצפיה
20170285 שינויים בהסכם התקינה בתקני כוח אדם סיעודי בבתי החולים לצפיה
20177037 שינויים בהסכם התקינה בתקני כוח אדם סיעודי בבתי החולים לצפיה
20177035 החלטת וועדת מעקב;קציני ביקור סדיר;קציני ביקור סדיר (קב לצפיה
20170251 תיקון בהסכם מיום 30/11/16 לצפיה
20170269 תיקון הסכם מיום 30/11/16 בעניין רכב צמוד לצפיה
20170283 מנגנון שינויי חקיקה והסדרת מחלוקות לצפיה
20170288 הפרשות וקופות גמל לצפיה
20170247 תנאי עבודה לצפיה
20170274 הסכם הבנות סיום שביתה בנוגע לשינויי חקיקה לצפיה
20170284 תוספות שכר לצפיה
20177036 תוספות שכר לצפיה
20170245 תנאי שכר ועבודה לצפיה
20170254 הארכת תוקף הסכמים קודמים בשינויים לצפיה
20170261 שיפור תנאי עבודה לצפיה
20170265 תנאי עבודה לצפיה
20170250 עובדי נקיון לצפיה
20170257 החלטת ועדת מעקב הפחתת נורמה לצפיה
20170232 המשך העסקה בתנאים זהים של 80% מהעובדים לצפיה
20177038 תנאי עבודה לצפיה
20170249 הארכת תוקף הסכם קו'דם ושיפור שכר לצפיה
20170266 תנאי עבודה לצפיה
20170272 תוספת להסכם מיום 22/11/15 לצפיה
20170229 תנאי שכר לצפיה
20170222 תנאי עבודה לצפיה
20170259 תנאי עבודה לצפיה
20170239 תנאי עבודה נספח א' לצפיה
20170209 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170218 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170220 תנאי עבודה לצפיה
20170231 תנאי עבודה לצפיה
20170219 תנאי עבודה לצפיה
20170244 הסכמה על הרכבי ועדת בוחנים לצפיה
20170205 הוספת דרגות ומענק לצפיה
20170214 תוספת להסכם מיום 17/12/03 לצפיה
20170278 תנאי עבודה לצפיה
20170208 תוספות שכר שונות והגדלת הפרשות וקרן השתלמות לצפיה
20170212 תנאי עבודה לצפיה
20170213 תנאי עבודה לצפיה
20170215 שינויים ותוספות להסכם 2012 לצפיה
20170227 העסקה זמנית לצפיה
20170230 שכר ותנאים לשנים 2014-2018 לצפיה
20170211 תנאי עבודה לצפיה
20170228 דרגות אישיות לצפיה
20170248 תנאי עבודה לצפיה
20177031 הודעה מס' 14/17 גמול ניהול לצפיה
20177032 הודעה מס' 13/17 תוספת ניהול לצפיה
20177033 החלטת ועדת מעקב תוספות שונות לצפיה
20170225 תנאי עבודה לצפיה
20170234 תנאי עבודה לצפיה
20177034 הודעה מס' 12/17 לצפיה
20170217 תוספת שכר והקפאת תוספת ותק לצפיה
20180030 תנאי עבודה לצפיה
20170210 תנאי עבודה לצפיה
20170200 תיקונים בהסכם מיום 4/12/16 לצפיה
20170207 שינויים ועדכונים בהסכמי עבודה לצפיה
20170233 תנאי עבודה לצפיה
20170237 תנאי העובדים לצפיה
20170203 תנאי עבודה לצפיה
20170224 תנאי עבודה לצפיה
20170216 תנאי עבודה עובדי מחסנים וביטוחים לצפיה
20180012 תנאי עבודה לצפיה
20170223 תנאי עבודה לצפיה
20177028 הודעה מס' 10/17 לצפיה
20170096 תיקונים בהסכם 9/6/10 לצפיה
20170197 תנאי עבודה לצפיה
20170252 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170221 תנאי עבודה לצפיה
20170202 תנאי עבודה לצפיה
20170226 הסתדרות החדשה לצפיה
20170275 שינוי ארגוני בחטיבת הנוסעים לצפיה
20170292 מעבר לבית הרכבת החדשה בלוד לצפיה
20170178 תנאי עבודה לצפיה
20170185 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170174 תנאי עבודה לצפיה
20170175 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170181 תנאי עבודה לצפיה
20170182 תנאי עבודה לצפיה
20170186 ארגון שחקני הכדורסל בישראל לצפיה
20170206 תוספות שכר ופיילוט במעבר גשר אלנבי לצפיה
20170177 תנאי עבודה לצפיה
20170193 החלת הסכם עכו ושוהם על חיפה מיום 1/3/17 לצפיה
20170196 תנאי עבודה לצפיה
20170183 תנאי עבודה לצפיה
20177027 הודעה מס' 7 עדכון קצובת ביגוד למקבלי קהל לצפיה
20170172 העסקה זמנית לצפיה
20170180 תנאי עבודה לצפיה
20170204 הארכת תוקף הסכם ורשת בטחון לצפיה
20170169 תוספת מסגרת 2009 לצפיה
20170187 תנאי עבודה לצפיה
20170176 החלטת ועדת מעקב בעניין פריסה ארצית של 152 משרות בבתי חולים של הכללית לצפיה
20170184 תנאי עבודה לצפיה
20170188 עדכון סעיפים 42, 46 בהסכם מיום 15/3/17 לצפיה
20177030 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170201 תנאי עבודה לצפיה
20170199 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20180061 מענקים ותנאי עבודה לצפיה
20170190 עדכוני שכר לצפיה
20170168 תנאי עבודה לצפיה
20170173 העסקה זמנית לצפיה
20170192 פוליסת ביטוח בריאות לצפיה
20170154 תנאי עבודה לצפיה
20170158 תנאי עבודה ותוספת שכר לצפיה
20170195 מתווה פיצויי לעובדים עקב תובענה ייצוגית לצפיה
20170160 החלת ההסכם מיום 5/9/16 לגברים לצפיה
20170161 כאמור בסעיף 3 לצפיה
20170189 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20170260 הארכת העסקה זמנית לצפיה
20170263 הארכת העסקה ארעית לצפיה
20170155 הארכת הסכם מיום 30/12/13 לצפיה
20170163 הסכם הארכה לעובדים זמניים לצפיה
20170179 תנאי עבודה לצפיה
20170276 תנאי עבודה לצפיה
20170277 תנאי עבודה לצפיה
20177024 תנאי עבודה ושכר לצפיה
20177026 הודעה מס' 8/17 עדכון קצובת דמי הבראה קיץ 2017 לצפיה
20170159 עדכון טבלאות שכר סקטור פקידים לצפיה
20170191 הצטרפות להסכם מסגרת מיום 18/4/16 לצפיה
20170151 הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבית חולים לצפיה
20177025 הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבית חולים לצפיה
20170152 החלטת ועדת מעקב קידום בדרגות וטבלאות שכר לצפיה
20170150 הצטרפות להסכם בין המדינה למעסיקים מיום 18/4/16 אשר תוקן ביום 8/8/16 לצפיה
20170167 תנאי עבודה לצפיה
20170170 שינוי בעלות מהבטחת זכויות העובדים לצפיה
20170165 תיקון להסכם מיום 1/9/14 שמספרו 128/2014 לצפיה
20170129 הבראה עקב קשיים כלכלים לצפיה
20170157 תנאי עבודה לצפיה
20170146 הארכת תוקף הסכם בתיקונים לצפיה
20170171 הארכת העסקה לצפיה
20170156 שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170130 הסכמות לאחר סכסוך עבודה לצפיה
20170132 הסכמות בנושאים שונים לצפיה
20170198 העסקה יומית מתמידה לצפיה
20170142 הסדר גישור לצפיה
20170136 תנאי עבודה לצפיה
20170135 הלוואה ותנאי פרעונה לצפיה
20170141 הצטרפות להסכם מיום 18/4/16ותוקן ביום 8/8/16 לצפיה
20177018 תנאי עבודה לצפיה
20170134 תנאי עבודה לצפיה
20170128 תנאי עבודה לצפיה
20170133 ביטוח טיפולי שיניים לעובדים לצפיה
20170144 תנאי עבודה לצפיה
20170113 תנאי עבודה לצפיה
20170125 נספח להסכם מיום 4/3/15 לצפיה
20170126 תוספות שכר לצפיה
20170236 תנאי עבודה לצפיה
20170123 תוספות שכר ותנאי עבודה לצפיה
20170235 תנאי עבודה לצפיה
20177019 קיור שבוע עבודה בשעה ובסך הכל 42 שעות לצפיה
20170062 תוספות שכר לצפיה
20170112 תנאי עבודה תוספת שכר לצפיה
20170115 תוספת שכר וקידום בדרגות לצפיה
20170131 תנאי העסקה לצפיה
20170106 תנאי עבודה לצפיה
20170120 שינויים בהקצאת עלות קידום דר לצפיה
20170162 עדכון שכר ותוספות לצפיה
20170098 תנאי עבודה לצפיה
20170121 תנאי עבודה לצפיה
20170127 תנאי עבודה לצפיה
20170093 תנאי עבודה לצפיה
20170094 כאמור בהסכם לצפיה
20170095 תנאי עבודה לצפיה
20170145 תנאי עבודה לצפיה
20170100 תנאי עבודה לצפיה
20170108 תנאי עבודה לצפיה
20170110 תנאי עבודה לצפיה
20177014 תנאי עבודה לצפיה
20170118 שמירת תנאי עבודת העיתונאים במעבר לשליטת אלקרופ בע\"מ לצפיה
20170194 קצובת הבראה ופיצויים במקרה של פיטורין לצפיה
20170088 תנאי עבודה לצפיה
22000101 נושא לצפיה
20170087 תוספת שכר לצפיה
20170101 תוספות בשכר ותנאי עבודה לצפיה
20170114 החלטת ועדת מעקב ;תוספת שכר במינהל הסיעוד לשלושה בעלי תפקידים לצפיה
20170117 תוספת 2016 לצפיה
20170124 תנאי עבודה לצפיה
20170137 תוספת שקלית לצפיה
20170138 תוספת שקלית לצפיה
20170139 תוספת שקלית לצפיה
20170140 תוספת שקלית לצפיה
20170143 הקצאת מסגרת תוספות שכר לצפיה
20170153 הצטרפות להסכם מסגרת מום 8/8/16 לצפיה
20177017 תוספת 2016 לצפיה
20177020 תוספת שקלית לצפיה
20177021 תוספת שקלית לצפיה
20177022 רנטגנאים לצפיה
20177023 תוספת שקלית לצפיה
20180062 תוספות שכר לצפיה
20170092 תנאי עבודה לצפיה
20170147 התייעלות וסיום העסקה לצפיה
20170084 תנאי עבודה לצפיה
20170090 תנאי עבודה לצפיה
20170111 תנאי עבודה לצפיה
20170089 תוספת שכר לצפיה
20170097 גמול השתלמות לצפיה
ענף כלכלי | מפת אתר | חופש המידע | עדכוני RSS | © כל הזכויות שמורות 2016 מדינת ישראל