לוגו מנהל הסדרה ואכיפה

רשימת קבלני שירות - שמירה / אבטחה / ניקיון

סמל מדינת ישראל
הבהרות חשובות:
1.הנתונים ברשימה הבאה הם הנתונים המדויקים והעדכניים בנוגע לתוקף הרישיון של כלל החברות והעסקים הפועלים ברישיון.
בכל מקרה של סתירה בין הרשום על גבי מסמך/תעודת הרישיון שבידי החברה/העסק לבין הרשום ברשימה, המידע באתר זה הוא
המידע הקובע והמעודכן בנוגע לתוקף הרישיון. ככל שפרטים של גורם מסוים אינם מופיעים ברשימה מטה ובחיפוש ברשימה,
הדבר מצביע על כך שאותו גורם אינו מחזיק ברישיון בתוקף ממשרדנו, גם אם יש בידיו מסמך/תעודה המראה אחרת.
2.העברת בעלות של חברה ברישיון ללא אישור מראש ובכתב ממשרדנו, תביא לביטול הרישיון.
  על מנת לבצע חיפוש ברשימה יש להזין שם חברה ו/או יישוב  ולהקיש "חפש" 
ח.פ/ע.מ: שם חברה: תחום פעילות:  
סטאטוס רישיון: יישוב:
Internal Error (from server)

הערות כלליות:

  • המידע מעודכן לתאריך 15/10/2021.
  • הערה משפטית: המידע המוצג באתר משמש לידיעה וכשרות לציבור בלבד, הרשימה הקובעת היא זו הקיימת ביחידות המטפלות.
  • לתשומת לב, המערכת אינה מציגה מידע על בקשות לרישום, הנמצאות בתהליך אישור.
  • לבירורים ולעדכונים, ניתן לפנות ליחידות המטפלות או באמצעות טופס פניות הציבור .
  • חברות שרישיונן אינו בתוקף מסומנות בצבע אדום ויופיעו ברשימה למשך שלוש שנים מיום סיום תוקף הרישיון.