אגף בכיר אסדרת עיסוקים

אסדרת עיסוקים

סמל מדינת ישראל
אגף בכיר אסדרת עיסוקים
אסדרת עיסוקים

לחיפוש מקצוע מומחה יש להקליד אחד מהפרטים הבאים :

 

תוצאות חיפוש
אגף בכיר אסדרת עיסוקים
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101
טל' 074-7696660/1/2, פקס 02-6662712.employment.molsa.gov.il