ברור דרגת זכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של ילד במסגרת

נא למלא את הפרטים הבאים:הדרגה המפורסמת באתר האינטרנט תיכנס לתוקף רק לאחר שהארגון המפעיל את המסגרת שאליה שייך הילד, יחתום על "חוזה מפעיל" מול משרד הכלכלה.

העברת הנתונים לארגונים המפעילים בגין הדרגות שנקבעו במהלך החודש מתבצעת בתחילת החודש העוקב.