לוגו מעונות יום ומשפחתונים

איתור מסגרת מוכרת

סמל מדינת ישראל
איתור מסגרת מוכרת
איתור מסגרת מוכרת
{{dataFormPost.townCode}}
{{dataFormPost.orgCode}}
{{noResult}}
סמל מסגרת
שם מסגרת (סמל מסגרת)
כתובת
סמל ארגון
שם ארגון
פרטים
**חסר נתונים**
{{data.SEMEL_MAON}}
{{data.SHEM_MAON}} ({{data.SEMEL_MAON}})
{{data.RECHOV}} {{data.MISPAR_BAYIT}} - {{data.SHEM_YISHUV}}
{{data.SEMEL_IRGUN}}
{{data.SHEM_IRGUN}}
{{SUG_MISGR}} : {{data.SUG_MISGR}}
{{FULL_NAME}} : {{data.FULL_NAME}}
{{TEL}} : {{data.TEL}}