שירותי משרד הכלכלה

מעונות יום מידע לארגונים

מעונות יום מידע לרשויות

סימולטור לחישוב דרגה

ברור דרגת זכאות

רשויות המפעילות מעונות ים ומשפחתונים

רשימת ארגונים המפעילים מעונות/משפחתונים

רשימת ארגונים המפעילים צהרונים

סימולאטור מסמכים - מעונות יום

חיפוש מעונות יום ומשפחתונים

ציונט מה"ט - כניסה לסטודנטים

ציונט מה"ט - כניסה למנהלי מכללות

ציוני בחינות מבוגרים - כניסה לסטודנטים

ציוני בחינות מבוגרים - כניסה למנהלי מכללות

ציוני בחינות גמר ממלכתיות של מהנדסים ואדריכלים

קבלת תוצאות מבחני וציוני הכשרת נוער

ציוני בחינות נוער - כניסה למנהלי מכללות

חיפוש קורסים והכשרות לחיילים משוחררים

מאגר בחינות גמר ממלכתיות הנדסאים וטכנאים מה"ט

שירות למפעלים - כוח אדם בשעת חירום

תקן ואיוש סטטיסטי לרשות

רשימת חשמלאים בודקים

שאילתה לעוסקים בביצוע עבודות חשמל

רשימת דגמים מאושרים

שאילתה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

שאילתה לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

רשימת קבלני כוח אדם מורשים

רשימת קבלני שירות שמירה, אבטחה ונקיון

לשכות פרטיות (לתיווך ישראלים(

בירור מספר בקשה לצורך תשלום

חיפוש הסכם עבודה קיבוצי

מאגר בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בעבודה- נותני שירות

מאגר חברות - רשפ"ת

סטטוס-נט

פניות הציבור באתר משרד הכלכלה

איתור אגודה השיתופיות